3 en Ratlla dels Templers

Es tracta d’un joc de tauler que, segons els llocs, s’anomena també Treset, Treset en Ratlla o Renglera en Treseta. Els jocs de 3 en Ratlla són uns dels més estesos a tot el món. Els seus orígens es perden en l’antiguitat. Hi ha documentats jocs de 3 en ratlla a l’antic Egipte (3000 aC), Creta, Grècia i Roma. Posteriorment, es troben mostres a la Xina (500 dC) i Sri Lanka.

Com hi hem de jugar?

El primer jugador ha de posar la seva peça just en el punt central. El segon jugador ha de col·locar la seva en un dels punts on conflueixen les línies. Correlativament, ambdós jugadors han d’anar posant les seves peces en distints punts de confluència. Durant la partida, cada jugador ha d’anar movent alternativament les seves peces. Guanya el primer jugador que fa el 3 en Ratlla, és a dir, que troba l’estratègia per tal d’aconseguir col·locar les seves tres peces en línia recta (horitzontal, vertical o diagonal). Altres variants del joc són:

  • Cada jugador té tres peces i les va posant sobre el tauler. Cal fer tres en ratlla (horitzontalment o verticalment, no valen les diagonals). Si en posar les peces no s’ha fet 3 en Ratlla es van movent les peces pel tauler seguint les ratlles fins a aconseguir-ho.
  • Igual que l’anterior, però valen les diagonals.
  • Cada jugador té quatre peces. Si quan es posen les peces al tauler no s’aconsegueix fer 3 en ratlla, la partida queda en taules i es torna a començar.
  • Quatre peces per jugador. El primer té l’obligació de jugar a la posició central. Una volta posades les peces, es poden moure totes excepte la central.