Dames de la Guerra de Secessió

Hi ha qui, basat en només evidències arqueològiques de peces d’un sol tipus i dos colors diferents, atribueixen l’origen del joc a l’antiga Pèrsia, però tot apunta a un naixement més modern. L’opinió més generalitzada és que les Dames van sorgir d’unir les regles de l’alquerc amb un tauler d’escacs. Alguns estudiosos afirmen que també prové d’unir-ho amb unes peces d’un joc de tauler de la família del backgammon. Tant les Dames com l’alquerc tenen 12 peces per jugador, mentre que el backgammon en té 15. Existeixen múltiples variants arreu del món, on canvien de forma de moure, les dimensions del tauler o el nombre de fitxes.

Com hi hem de jugar?

Les dames són jugades per dues persones en un escaquer de 8x8 caselles.Cada jugador disposa de 12 peces iguals que al principi de la partida es troben a les caselles blaves de les tres files més properes a ell. El tauler es col·loca de forma que la casella de l’extrem de la dreta sigui blanca. Pot començar qualsevol dels jugadors. Es juga per torns alterns. Les peces es mouen en diagonal cap a una casella buida (dreta o esquerra), però sempre endavant. Les fitxes de l’oponent es poden capturar saltant per sobre i caient en una casella contigua buida. És obligatori capturar i, si és possible, s’han d’encadenar captures.

En el joc més formal, si un jugador no fa una captura possible (o no fa la captura màxima), l’altre jugador l’adverteix i està obligat a capturar (el màxim). En el joc més familiar, l’altre jugador el deixa fer i quan ha acabat de fer el moviment erroni l’altre li bufa la peça amb la qual podia menjar més i la treu del joc. En el cas que hi hagi dues peces susceptibles de ser bufades, pot triar la que vulgui, però només una. Bufar una peça no constitueix moviment. O sigui, després de bufar una peça contrària fem el nostre moviment normal.

Si una de les fitxes arriba al final del tauler es converteix en una Dama (per simbolitzar-ho cal posar una altra peça a sobre la que ha arribat al final del tauler, com si la coronéssim). La Dama es mou seguint les diagonals, endavant o enrere, tantes caselles buides com vulgui. Per capturar, salten per damunt d’una peça contrària que pot estar separada de la Dama per una línia de caselles buides i poden acabar el salt en qualsevol de les caselles buides que hi hagi darrer de la peça capturada. Com les peces normals, les Dames encadenen les captures. Qualsevol fitxa pot capturar la Dama. Guanya el jugador que deixa sense fitxes l’oponent. Si quan arriba el torn d’un jugador, aquest no pot moure ja que totes les peces que li resten en joc estan bloquejades, la partida es considera taules. En algunes variants, qui no pot moure, perd.