Dames dels Guerrers Xinesos

Aquest joc ha seguit una evolució atzarosa. Es tracta d’una variant del joc de Halma que es va desenvolupar cap el 1880 i podria estar relacionat amb un joc tradicional dels indis Zuñi de Nou Mèxic, que va ser patentat als Estats Units amb el nom de Dames Xineses. Malgrat el seu nom, l’origen del joc és alemany i es comença a popularitzar al segle XIX.

Com hi hem de jugar?

És un joc per a múltiples jugadors (fins a sis), en el qual l’objectiu és arribar el primer amb les deu fitxes pròpies fins al vèrtex oposat del tauler en forma d’hexàgon estrellat, realitzant moviments vàlids similars als de les Dames tradicionals. En cada tirada només pots avançar a les caselles adjacents, excepte si tens al costat una peça teva o enemiga i, darrera d’aquesta, hi ha una casella buida. En aquest cas la podràs saltar.

És un joc fàcil d’aprenentatge, molt divertit, perfecte per jugar en família.

Quan hi ha dos jugadors, es juga amb 15 fitxes. Cada jugador n’agafa deu amb la imatge d’un guerrer i cinc amb la d’un altre i les col·loca als deu forats del seu territori (una de les puntes de l'estrella) i als cinc forats del davant (fent un triangle de dos personatges diferents). Els dos únics jugadors agafaran vèrtexs oposats.

Si hi ha tres o més jugadors, cadascú agafa deu fitxes d'un mateix guerrer i les col·loca als deu forats del fons del seu territori. Si són tres jugadors, ocuparan bases alternes, amb puntes buides davant.

Si són quatre o més jugadors podran escollir el personatge que vulguin. Per torns, els jugadors poden moure una peça a un forat següent buit o poden fer-la saltar per sobre d'una sola fitxa al forat buit següent. Si a continuació es té ocasió de saltar més fitxes, es pot fer. Les fitxes poden saltar al llarg de les línies en qualsevol direcció. Es mou una peça per torn, i es pot arribar tan lluny com les possibilitats de salt ho permetin.