Dòmino de les Civilitzacions

El dòmino va sorgir fa mil anys a la Xina a partir dels jocs de daus. Sembla que la forma actual de 28 fitxes dobles i rectangulars no va ser coneguda a Europa fins que, a mitjan del segle XVIII, la introduïssin i l’estenguessin els italians per tot arreu. El nom del joc és d’origen francès. És molt popular en els països llatinoamericans, especialment al Carib hispà: Veneçuela, Colòmbia, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Panamà, etc.

Com hi hem de jugar?

És un joc de taula on juguen dos o més jugadors. Es basa en un joc de 28 fitxes rectangulars, cadascuna dividida en dues parts d'igual superfície. En cada part hi ha una figura il·lustrada. Cap de les combinacions es repeteix en tot el joc. És un joc en el que cal trobar l’estratègia per convertir-se en el primer jugador que quedi sense fitxes (comptant les fitxes que ja s’han col·locat i les que no, etc.).

El jugador que inicia el joc s’escull a l’atzar. A partir dels extrems del joc es poden col·locar fitxes unint les caselles lliures del joc que hi ha a taula amb una casella igual de les fitxes que té cada jugador. Els jugadors tenen una tirada per torn, excepte en el cas de disposar dels dos dobles de les figures situades en els dos extrems. Un cop esgotat el torn, el següent jugador que tira és el situat a la dreta del que ha perdut el torn. En el cas que un jugador no pugui tirar cap de les fitxes, ha d’anar robant fitxes de les fitxes en reserva fins que pugui tirar-ne una. Un cop esgotades aquestes, el jugador que no pugui tirar cap fitxa ha de passar. El joc finalitza quan un jugador es queda sense fitxes o quan tots els jugadors han passat durant el mateix torn sense tirar.