Joc de l'Oca

Es creu que el Joc de l’Oca va ser inventat per Francesc de Mèdici, que en va enviar una còpia a Felip II d’Espanya a mitjan del segle XVI. Altres teories afirmen que prové d’un mapa del Camí de Sant Jaume, essent les caselles les parades principals de la ruta.

Com hi hem de jugar?

Entre dos i sis jugadors, per torn, tiren el dau i cadascun avança tantes caselles com punts en un tauler de 63 caselles amb il·lustracions que descriuen un recorregut en forma d’espiral. Quan un jugador arriba a la casella 63, situada al centre del tauler, amb els punts exactes (sense punts sobrants), es considera que ha completat el seu recorregut. Si hi arriba amb punts sobrants, compta tantes caselles cap enrere des de la 63 com punts li han sobrat.

Certes caselles obliguen a trencar la norma anterior:

  • Oques (caselles 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 i 59): quan s’arriba a una casella il·lustrada amb unes oques, es passa a la casella d’oca següent i es torna a tirar (si és a la casella 59, es passa a la 63 i es considera que s’ha completat el recorregut).
  • Daus (caselles 26 i 53): es passa de la casella 26 a la 53 i viceversa.
  • Ponts (caselles 6 i 12): es passa de la casella 6 a la 12 i viceversa.
  • Pou (casella 31): dues tirades sense jugar, o fins que un altre jugador hi caigui.
  • Laberint (casella 42): una tirada sense jugar.
  • Presó (casella 52): s’espera fins que un altre jugador hi caigui (o bé tres tirades sense jugar).
  • Mort (casella 58): es torna a començar.

La partida s’acaba quan tots els jugadors menys un han completat el seu recorregut. La classificació es fa per ordre d’arribada a la casella 63.