Memory

Joc de memòria visual que consisteix a fer totes les parelles de personatges que són iguals amb el mínim d’intents possibles. Es col·loquen les 36 fitxes cara avall de manera aleatòria. Comença un jugador destapant-ne dues. Si són iguals, les treu del joc, se les guarda i en torna a girar dues més. Si són diferents, aleshores passa el torn a un altre jugador. I així successivament fins a completar les 18 parelles. L’objectiu és intentar memoritzar les imatges que es van destapant per tal d’aconseguir el màxim nombre de parelles possible. Guanya el jugador que aconsegueix aparellar més fitxes.